نشریه عالم بهائی: مقاله‌ای جدید جستجوی عدالت اجتماعی را بررسی می‌کند

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

مرکز جهانی بهائی- در قرن گذشته، با درک فزاینده از یگانگی نوع بشر، جهان شاهد ظهور جنبش‌های اجتماعی‌ متنوعی با هدف غلبه بر بی‌عدالتی بوده است.

معابد بهائی: نمای ظریف معبد بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو شکل می‌گیرد

۱۲ مرداد ۱۴۰۱

کینشاسا، جمهوری دموکراتیک کنگو- در هفته‌های اخیر، نصب کاشی‌های تزئینی گنبد معبد بهائی در جمهوری دموکراتیک کنگو همراه با پیشرفت سایر عناصر ساختمان مرکزی و محوطه اطراف آن به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است.

مقالات گذشته از سراسر دنیا

© 2008 Bahá’í International Community